ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า สีขาว-เงิน

เช่าชุดโต๊ะหมู่ อาสนะโมเดิร์น

เช่าโต๊ะหมู่และอาสนะสีขาว พร้อมอุปกรณ์แก้วสำหรับงานทำบุญบ้าน งานขึ้นบ้านใหม่ ราคาเช่าชุดละ 3500 บาท