เต็นท์แอร์เช่า

เช่าเต็นท์แอร์

เต็นท์แอร์ให้เช่า สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ ราคา
เป็นกันเอง ถ้าใช้งานหลายเต็นท์ให้ราคาพิเศษ