เช่าบริเขต

บริเขตเช่า

ให้เช่าเสากี้นบริเวณ เสาสีเงิน สายคล้องสีน้ำเงิน
ราคาต้นละ 200 บาท ใช้งานหลายต้นคิดราคาพิเศษ