เช่าเสากั้นเขต

เช่าเสากั้นทางเดิน

ให้เช่าเสากี้นบริเวณ เสาสีเงิน สายคล้องสีน้ำเงิน
ราคาพิเศษต้นละ 200 บาท