เช่าเสากั้นเขต

เสากั้นเขตให้เช่า

ให้เช่าเสากี้นบริเวณ เสาสีเงิน สายคล้องสีน้ำเงิน
ราคาพิเศษต้นละ 200 บาท