บริเขตให้เช่า

เช่าเสาบริเขต

ให้เช่าเสากี้นบริเวณ เสาสีเงิน สายคล้องสีน้ำเงิน
ราคาพิเศษ ถ้าใช้งานหลายต้น