เสากันเขตให้เช่า

เช่าเสากั้นเขต

ให้เช่าเสากี้นบริเวณ เสาสีเงิน สายคล้องสีน้ำเงิน
ราคาพิเศษ ถ้าใช้งานหลายต้น