เช่าบริเขตทอง

เช่าเสากั้นทางเดิน

ให้เช่าเสากั้นเขตสีทอง สายคล้องกำมะหยี่สีแดง
ราคาต้นละ 200 บาท