เช่าเสากั้นทางเดิน

เช่าเสากั้นเขต

ให้เช่าเสากั้นเขตสีทอง สายถักสีแดง ราคาต้นละ 200 บาท เหมาะสำหรับงานอีเว้นท์ หรืองานพิธีการ