เช่าบริเขต ทอง

เสากั้นเขตเช่า

ให้เช่าเสากั้นเขตสีทอง สายถักสีแดง ราคาต้นละ 200 บาท ใช้งานหลายต้น ให้ราคาพิเศษ