เสากั้นเขตให้เช่า

เช่าเสากั้นเขต

ให้เช่าเสากั้นเขตสีเงิน สายคล้องกำมะหยี่สีแดง
ราคาต้นละ 200 บาท