เช่าเก้าอี้ชิวารี

เก้าอี้ชิวารีให้เช่า

ให้เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว พร้อมเบาะสีดำ ราคาเช่าตัวละ 100 บาท