เช่าเก้าอี้ชิวารีทอง

เช่าเก้าอี้

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีทอง พร้อมเบาะสีขาว สีครีม หรือสีดำ ราคาเช่าตัวละ 100 บาท ถ้าใช้หลายตัวให้เช่าในราคาพิเศษ