เช่าชุดพิธีสงฆ์

เช่าโต๊ะหมู่อาสนะ

ให้เช่าโต๊ะหมู่ อาสนะสีขาว พร้อมอุปกรณ์จัดงาน
ราคาเช่าชุดละ 9000 บาท