เช่าเวทีสงฆ์

เวทีสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์สีขาว สำหรับงานแต่งงาน ประกอบด้วยโต๊ะหมู่สีขาว และอาสนะสีขาว 9 ที่