เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์สีแดง สำหรับงานแต่งงาน ประกอบด้วยโต๊ะหมู่สีขาว และอาสนะสีแดง 9 ที่