เวทีสงฆ์ ให้เช่า

ให้เช่าเวทีสงฆ์

เวทีพิธีสงฆ์เช่า ราคาตามขนาดของเวที สามารถเลือกสีได้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด