เช่าเวทีสงฆ์

เวทีพระสงฆ์ให้เช่า

เวทีพิธีสงฆ์ให้เช่า ราคาตามขนาดของเวที สามารถเลือกสีได้