เช่าเวที

เวทีสงฆ์ให้เช่า

เช่าเวทีพิธีสงฆ์ ราคาตามขนาดของเวที สามารถเลือกสีได้ มีอุปกรณ์ครบชุด