เช่าเวทีชุดพิธีสงฆ์

เช่าเวทีพระ

เวทีพิธีสงฆ์สีขาวมุก ราคาตามขนาดของเวที สามารถเลือกสีได้