เช่าเวทีพระ

เวทีพระให้เช่า

เช่าเวทีพิธีสงฆ์ทอง ราคาตามขนาดของเวที สามารถเลือกสีได้ (สีขาวมุก สีแดง สีขาว)