เช่าเวทีพิธีสงฆ์

เวทีพิธีสงฆ์ให้เช่า

เช่าเวทีพิธีสงฆ์ ราคาตามขนาดของเวที สามารถเลือกสีได้ มีสีทอง สีครีม สีขาวมุก