เช่าเวทีงานแต่ง

เวทีงานแต่งให้เช่า

เช่าเวทีงานแต่ง ตรีมสีเทาขาว ราคาเช่าตามขนาดของเวที