เช่าโต๊ะจีน ผ้าขาว โบว์เขียว

เก้าอี้คลุมผ้าพร้อมโบว์เขียว

ให้เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าและเก้าอี้คลุมผ้าพร้อมโบว์สีเขียว