เช่าโต๊ะจีน ผ้าขาว โบว์เขียว

เก้าอี้คบลุมผ้า

เช่าโต๊ะจีน เก้าอี้ เก้าอี้คลุมผ้าพร้อมโบว์สีเขียวและแดง