เช่าโถจ่ายน้ำหวาน

โถใส่น้ำเช่า

ให้เช่าโถใส่เครื่องดื่มในราคาเพียง 300 บาทเท่านั้น