โถจ่ายน้ำหวาน ให้เช่า

โถใส่น้ำ

ให้เช่าโถใส่เครื่องดื่มในราคาเพียง 300 บาทเท่านั้น