โถจ่ายน้ำหวาน ให้เช่า

ให้เช่าโถจ่ายน้ำหวานและเครื้่องดื่ม

ให้เช่าโถ่ใส่น้ำและน้ำหวานราคาเพียง 300 บาท