เช่าโถน้ำหวาน บุฟเฟต์

โถจ่ายน้ำและเครื่องดื่ม

ให้เช่าโถจ่ายน้ำหวานและเครื่องดื่มในราคาเพียง 300 บาท