เช่าถาดอุ่นบุฟเฟ่

ให้เช่าถาดใส่อาหารบุฟเฟ่

ให้เช่าถาดอุ่นพร้อมถาดใส่แอลกอฮอล์ในราคาสุดคุ้มเพียง 350 บาท