เช่าถาดบุฟเฟต์

ให้เช่าถาดสำหรับใส่อาหารบุฟเฟ่

ให้เช่าถาดอุ่นอาหารในราคาเพียง 350 บาทเท่านั้น