เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นอาหารสำหรับงานบุฟเฟ่ในราคาเพียง 350 บาท