เช่าถาดบุฟเฟต์

เช่าถาดอุ่นบุฟเฟ่

ให้เช่าถาดอุ่นบุฟเฟ่ในราคาเพียง 350 บาท