เช่าถาดบุฟเฟต์

ให้เช่าถาดสำงหรับงานบุฟเฟ่

ให้เช่าถาดอุ่นบุฟเฟ่ในราคา 350 บาท