เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นสำหรับใส่อาหารมี2ขนาดคือตื้นและลึก ในราคาเพียง 350 บาท