เช่าโต๊ะเหลี่ยม ผ้าฟ้า

เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าฟ้า

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าสีฟ้า ในราคาเพียง 250 บาท