เช่าโต๊ะ-เก้าอี้

โต๊ะ-เก้าอี้ให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมพร้อมคลุมผ้าสีน้ำเงินในราคาเพียง 250 บาท