เช่าโต๊ะเหลี่ยม ผ้าน้ำตาล

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าสีน้ำตาล

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวพร้อมกับคลุมผ้าน้ำตาล โดยราคาเพียง 250 บาท