เต็นท์เช่า ทรงโค้ง 4×8

ให้เช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 สีขาว

ให้เช่าเต็นท์โค้งสีขาวขนาด 4×8 ในราคา 2,000 บาท