เช่าเต็นท์ โค้ง 4×8

ให้เช่าเต็นท์ 4x8

ให้เช่าเต็นท์โค้งสีขาวขนาด 4×8 ในราคา 2,000 บาท