เช่าเก้าอี้ชิวารี พนักกลมทอง

เช่าเก้าอี้ชิวารี พนักกลมทอง

เช่าเก้าอี้ชิวารี พนักกลมทองชุดเจรจาให้เช่า ประกอบด้วยโต๊ะกระจก และเก้าอี้ชิวารีสีทอง 4 ตัว