เช่าโต๊ะปิดการขาย

เช่าโต๊ะเจรจา

ให้เช่าโต๊ะและเก้าอี้ไว้สำหรับงานเจรจาในราคาพิเศษ