เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะเจรจา

ให้เช่าโต๊ะและเก้าอี้ไว้สำหรับงานเจรจาในราคาพิเศษ