เช่าโต๊ะ-เก้าอี้

โต๊ะให้เช่า

เช่าโต๊ะ คลุมผ้าสีฟ้า-เก้าอี้อะคริลิคใส จำนวน 6 ตัว