โต๊ะเช่า – เก้าอี้ชิวารีใส

เก้าอี้ให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะ คลุมผ้าสีฟ้า-เก้าอี้อะคริลิคใส จำนวน 6 ตัว