เช่าโต๊ะ

โต๊ะเช่า

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวไม่คลุมผ้า ตัวละ 150 บาท คลุมผ้าตัวละ 250 บาท