เช่าโต๊ะเหลี่ยม

โต๊ะเหลี่ยมให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวไม่คลุมผ้า ตัวละ 150 บาท คลุมผ้าตัวละ 250 บาท