เช่าโต๊ะบาร์สูง

โต๊ะบาร์สูงให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะไฟเบอร์สีขาว คลุมผ้าสีฟ้า ตัวละ 450 บาท ใ้ช้งานหลายตัวให้ราคาพิเศษ