เช่าโต๊ะบาร์สูง

โต๊ะบาร์สูง ให้เช่า

เช่าโต๊ะบาร์ ทรงสูง คลุมผ้าสีน้ำเงิน ตัวละ 450 บาท