เช่าโต๊ะบาร์สูง

เช่าโต๊ะคอกเทลสูง

ให้เช่าโต๊ะคอกเทล ทรงสูง คลุมผ้าตึงสีขาว คลุมผ้าสีขาว ราคาตัวละ 450 บาท