โพเดียมให้เช่า

เช่าโพเดียมไม้

ให้เช่าโพเดียมไม้สีเงิน ทรงโค้ง เหมาะสำหรับ
ประธานกล่าวอวยพร กล่าวปราศรัย