เช่าขาตั้งโปสเตอร์

ให้เช่าขาตั้งโปสเตอร์

เช่าขาตั้งโปสเตอร์ขนาด 49 x 65 ซม. สูง170ซม.