เช่าพัดลมเป่าขา

ให้เช่าพัดลมโบลเวอร์

ให้เช่าพัดลมโบว์แอร์ พัดลมไล่ยุง ราคา 300 บาทต่อวัน