เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า

เช่าเต็นท์ทรงโค้ง สีขาวสะอาด ขนาด 3×6 ราคา 1500 บาทต่อวัน